#

Zamknięcie programu Inter Premium. Wchodzą Premiówki!

01/05/2017

Niniejszym informujemy, że organizator programu lojalnościowego Inter Premium, tj. I Marketing Inter Parts sp. z o.o. S.K.A., podjął decyzję o jego zamknięciu z dniem 08.05.2017.

 

Zgodnie z par. IX. pkt 6. Regulaminu programu lojalnościowego Inter Premium z dnia 1 września 2015 r. „Zarządzający Programem zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu INTER PREMIUM w każdym momencie, za uprzednim zawiadomieniem poprzez stronę internetową www.interpremium.pl, ze skutkiem następującym po 30 dniach kalendarzowych.

W związku z tym uprzejmie informujemy, że:

Par. IX, Pkt. 7 regulaminu

W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu INTER PREMIUM zgodnie z pkt. 6 powyżej:

Zarządzający Programem jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu INTERPREMIUM w oddziałach INTER PARTS biorących udział w Programie INTER PREMIUM i na stronie internetowej Programu INTER PARTS - www.INTERPREMIUM.pl,
Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Nagrody w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Zarządzającego Programem zawiadomienia o zawieszeniu lub zakończeniu Programu INTER PREMIUM. Po upływie powyższego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody, a Zarządzający Programem nie będzie zobowiązany do wymiany na Nagrody Punktów niewykorzystanych przez Uczestnika.

 

Na podstawie tych zapisów przyjmujemy za dzień zakończenia programu Inter Premium, a tym samym moment zapadalności punktów, datę 08.06.2017 roku. W przypadku Klientów detalicznych (osoby nie prowadzące działalności gospodarczej) termin wykorzystania punktów wydłużamy do końca 2017 roku. Klient detaliczny w momencie wykonywania zakupów po 8 czerwca 2017 będzie zobligowany do wykorzystania posiadanych punktów, po czym nastąpi zamknięcie jego konta.

 

Jednocześnie Klientom warsztatowym będącymi dotychczasowymi Uczestnikami programu Inter Premium, niezależnie od wykorzystania katalogu nagród Inter Premium, proponujemy:

 • możliwość zamiany punktów zgromadzonych w programie na równowartość punktów – Premiówek w  promocji Inter Parts dla Klientów hurtowych. W przypadku zainteresowania takim rozwiązaniem prosimy o kontakt z oddziałem Inter Parts,  lub pod adresem e-mail: biuro@mip24.pl w celu realizacji zamiany.

W przypadku nie wykorzystania przez klienta warsztatowego posiadanych punktów w terminie do 8 czerwca 2017 roku, automatycznie zostaną one zamienione na Premiówki w nowej akcji promocyjnej, z zachowaniem zasady 3 letniego okresu na ich wykorzystanie od momentu ich przyznania.

Załącznikiem do niniejszej informacji jest regulamin nowej promocji Premiówki dla klientów hurtowych.

 

Regulamin promocji PREMIÓWKI

 

Punkty sprzedaży

Kontakt z naszym handlowcem

Piotr KamińskiKoordynator ds. rozwoju rynku (woj. mazowieckie)

606 672 140

Leszek SuchodolskiPrzedstawiciel Handlowy (woj. mazowieckie)

660 420 612

Grzegorz Fedorowicz(woj. dolnośląskie)

696 025 656

Rafał Kłujszo(woj. warmińsko-mazurskie)

664 742 041

Andrzej Bodnar(woj. warm.-mazurskie, podlaskie, pomorskie)

664 428 945

Roman Augustyniuk(woj. zachodniopomorskie)

kom.: 795 591 412

Jacek Stawiarski(woj. małopolskie, świętokrzyskie)

666 368 638

Maciej Klessa (woj. wielkopolskie)

662 270 766


Kalendarz wydarzeń

 • 01Nd.
 • 02Pn.
 • 03Wt.
 • 04Śr.
 • 05Cz.
 • 06Pt.
 • 07So.
 • 08Nd.
 • 09Pn.
 • 10Wt.
 • 11Śr.
 • 12Cz.
 • 13Pt.
 • 14So.
 • 15Nd.
 • 16Pn.
 • 17Wt.
 • 18Śr.
 • 19Cz.
 • 20Pt.
 • 21So.
 • 22Nd.
 • 23Pn.
 • 24Wt.
 • 25Śr.
 • 26Cz.
 • 27Pt.
 • 28So.
 • 29Nd.
 • 30Pn.
Mazury Gold & Country Club