#

ARNOTT - uwagi do montażu miechów A-3294 i A-3295

10/08/2020

Szanowni Klienci,

Z uwagi na częste reklamacje miechów A-3294 i A3295 podajemy uwagi do ich montażu. Nieprzestrzegane instrukcji montażu może prowadzić do zniszczenia miecha i nieuznania reklamacji.

 

POJAZD MOŻE ZOSTAĆ OPUSZCZONY Z PODNOŚNIKA WYŁĄCZNIE
PO NAPEŁNIENIU MIECHÓW POWIETRZEM. NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ,
ŻE PIN USTALAJĄCY JEST USTAWIONY PRAWIDŁOWO W OBUDOWIE
PRZED NAPEŁNIENIEM MIECHÓW.

ODPOWIETRZANIE I NAPEŁNIANIE UKŁADU
NAPEŁNIANIE UKŁADU POWIETRZEM ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ TESTERA DIAGNOSTYCZNEGO
 
VAS PC
1. PODŁĄCZ TESTER DIAGNOSTYCZNY.
2. WYBIERZ TRYB GUIDED FUNCTIONS.
3. WYBIERZ ADRES “34 - LEVEL CONTROL SYSTEM CONTROL MODULE”.
4. WYBIERZ “J197 - VENTING OR FILLING THE SYSTEM” I WYKONUJ POLECENIA WIDOCZNE NA EKRANIE.
 
ODIS - OFFBOARD DIAGNOSTIC INFORMATION SYSTEM
1. PODŁĄCZ TESTER DIAGNOSTYCZNY.
2. WYBIERZ TRYB DIAGNOSTIC OPERATING I ROZPOCZNIJ DIAGNOSTYKĘ.
3. WYBIERZ ZAKŁADKĘ CONTROL MODULE.
4. WYBIERZ ADRES “34 - LEVEL CONTROL SYSTEM CONTROL MODULE”.
5. WYBIERZ “J197 - VENTING OR FILLING THE SYSTEM” I WYKONUJ POLECENIA WIDOCZNE NA EKRANIE.