#

Katastrofa w naprawach powypadkowych - apel SDCM i ZRP OKRM

05/05/2020

Aktualną sytuację na rynku napraw powypadkowych można określić jednym słowem KATASTROFA. Kolizja interesów sprawia, że środowisko motoryzacyjne jest podzielone w tej kwestii i nikt do dziś nie potrafił rozwiązać tego złożonego problemu.

Stan rzeczy w tym zakresie ulega pogorszeniu, co nie może dobrze skończyć się dla branży. Dlatego też Andrzej Duch, Przewodniczący  ZRP OKRM i Alfred Franke, Prezes SDCM postanowili podjąć działania w tym trudnym temacie, aby zakończyć nic nie wnoszące do sprawy dyskusje i przyspieszyć zmiany w tym temacie.

Poniżej zamieszczamy Apel tych dwóch organizacji:

Apel SDCM i ZRP OKRM w kwestii uregulowania napraw powypadkowych.

Rynek napraw powypadkowych w Polsce wymaga natychmiastowego uporządkowania z korzyścią dla poszkodowanych i kierowców, warsztatów naprawczych, dostawców część, ubezpieczycieli i Skarbu Państwa.

Dlatego SDCM i ZRP OKRM przedstawiają poniżej w czytelny sposób swoje stanowisko i proponują, aby wszyscy uczestnicy rynku motoryzacyjnego przyjęli to za wspólny „dekalog” branży:

 1. Uznajemy, że wybór kategorii części zamiennych do naprawy pojazdu powinien pozostawać w gestii warsztatu, w porozumieniu z właścicielem pojazdu, a warsztat udziela gwarancji na naprawę pojazdu.
 2. Wybór części powinien zabezpieczyć interesy właściciela pojazdu, jednak z uwzględnieniem wieku pojazdu.
 3. Końcowe rozliczenie naprawy z uwzględnieniem podatku VAT powinno następować na podstawie dokumentu potwierdzającego odprowadzenie do Skarbu Państwa podatku VAT za części i usługi.
 4. Likwidacja szkody powinna zapewnić zachowanie wartości handlowej pojazdu sprzed szkody.
 5. Usługa powinna być wykonana zgodnie z prawidłową technologią naprawy i zapewnić bezpieczeństwo użytkowania pojazdu.
 6. Opowiadamy się przeciw szarej strefie w naprawach powypadkowych w zakresie usług i handlu.
 7. Popieramy prawo warsztatu i właściciela pojazdu do wolnego wyboru kategorii części zamiennej i jej dostawcy z kategorii: O-oryginał z logo producenta pojazdu; Q-oryginał bez logo producenta pojazdu; P-część porównywalnej jakości.
 8. Sprzeciwiamy się używaniu do napraw samochodów części z kategorii Z.
 9. Jesteśmy przeciw wszelkim przejawom monopolizacji i zmów cenowych zarówno w zakresie sprzedaży części, usług napraw jak i usług ubezpieczeniowych.
 10.  Popieramy porozumienie wszystkich podmiotów rynku motoryzacyjnego, bez podejmowania działań chroniących interesy tylko wybranych sektorów tego rynku.

Wszystkich zainteresowanych uporządkowaniem tego rynku, zapraszamy do podpisania wspólnego apelu do polskiego rządu o zmiany na rynku napraw powypadkowych, zgodnie z powyższymi propozycjami w celu przyspieszenia procesów przemian prawnych.

Źródło: www.motofocus.pl

Nowy terminal zakupowy

Banner newsletter

Banner narzędzie.interparts.pl

Kontakt z naszym handlowcem

Piotr KamińskiKoordynator ds. rozwoju rynku

606 672 140

Robert Kosowski(oddział Białystok, Ogrodniczki)

728 954 466

Grzegorz Fedorowicz(woj. dolnośląskie)

696 025 656

Adrian Kruszewski(woj. pomorskie - obsługa stacjonarna z CE)

784 045 326

Ireneusz Chmieliński(woj. mazowieckie - obsługa stacjonarna z CE)

662 270 761

Rafał Parciak(woj. warm.-mazurskie, podlaskie, pomorskie)

664 742 041

Jacek Stawiarski(woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie)

666 368 638

Maciej Klessa (woj. wielkopolskie)

662 270 766

Firma Inter Parts jest Beneficjentem środków z Unii Europejskiej w ramach programu Narodowa Strategia Spójności

Mazury Gold & Country Club
Logo Mazury Golf & Country Club