#

Ogólne warunki współpracy

Każdy nowy klient zainteresowany zakupami w Inter Parts powinien zgłosić sie do przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za działania na danym terenie.

ZAMÓWIENIA

Zamówienia można składać:
- przez terminal internetowy IP
- przez katalog zamówieniowy Integra
- telefonicznie
- elektronicznie (e-mail)
- poprzez naszego przedstawiciela handlowego (zamówienia specjalne)
- faksem (w wyjątkowych sytuacjach po powiadomieniu o tym Działu Sprzedaży).


TERMINAL

To forma składania zamówień, która umożliwia łatwy i szybki dostęp do naszego systemu sprzedaży. Terminal przeznaczony jest dla klientów zarejestrowanych w bazie danych firmy INTER PARTS oraz posiadających stałe złącze internetowe.
Instalacja terminalu daje Państwu następujące korzyści:
- sprawdzanie aktualnych stanów magazynowych,
- automatyczne blokowanie danego towaru,
- weryfikację zamówień oczekujących,
- przegląd płatności,
- możliwość wydruku faktur,
- możliwość deklaracji sposobu wysyłki


INTEGRA

Oprogramowanie mające za zadanie realizację zamówień on-line. Rozwiązanie oparte jest na ofercie Inter Parts oraz bazie katalogowej TecDoc, zawierającej dane ponad 100 000 pojazdów i 4 mln artykułów z  opisami technicznymi, zamiennikami, zdjęciami, zastosowaniem w pojazdach, instrukcjami montażowymi etc. Wdrożone rozwiązanie należy obecnie do najpopularniejszych na rynku programów do wyszukiwania i zamawiania samochodowych części zamiennych.

Katalog przeznaczony jest dla klientów hurtowych zarejestrowanych w systemie sprzedażowym Inter Parts. Aby zacząć korzystać z katalogu należy się zarejestrować, kontaktując się z opiekunem handlowym lub działem informatycznym:

Tomasz Wołosz
tomasz.wolosz@interparts.pl
telefon 662 010 745

Katalog dostępny jest pod adresem:

www.interparts.integra.com.pl
oraz w wersji mobilnej www.minterparts.integra.com.pl


WARTOŚĆ MINIMALNA ZAMÓWIENIA

Od dnia 01.05.2016 w przypadku gdy wartość sumy zamówień przeznaczonych do realizacji  nie przekroczy 100 PLN netto, zamówienie nie będzie realizowane. Przyjmuje się 100 PLN netto jako wartość minimalną zamówienia, które będzie realizowane w dniu złożenia zamówienia. W przypadku nieosiągnięcia minimalnej wartości zamówienia towar pozostanie na rezerwacji do czasu jej ważności lub osiągnięcia wartości zamówienia powyżej minimum (100 PLN netto). 

Wszystkie  Państwa zamówienia będą dostarczane  bezpłatnie przez firmę Inter Parts    wyłącznie w przypadku, gdy wartość zamówienia będzie wyższa od 200 PLN netto lub średni poziom zakupów z ostatnich trzech  miesięcy  wyniesie nie mniej niż 10 000 PLN netto miesięcznie. Zamówienia o wartościach niższych niż 200 PLN netto będą realizowane transportem Inter Parts  przy dodatkowej opłacie transportowej, która wynosi 15 PLN netto.

Z dniem 01.05.2016 przyjmuje się, że koszty dostaw towarów realizowanych za pośrednictwem firm kurierskich pokrywa Inter Parts tylko i wyłącznie wtedy,  gdy wartość zamówienia jest wyższa niż 500 PLN netto. Koszt dostawy zamówień o wartości niższej niż 500 PLN netto, ponosi zamawiający i jest on zgodny z aktualnym cennikiem  firmy  kurierskiej  świadczącej dla Inter Parts usługę logistyczną.


CENY

Podane w cenniku mogą ulec zmianie w każdym momencie. Szczegółowe ceny dla firm stale współpracujących z nami ustalają indywidualnie nasi przedstawiciele handlowi.


WARUNKI DOSTAWY

INTER PARTS zobowiązuje się do realizacji zamówień tak szybko jak to możliwe. Dzięki opracowaniu sieci tras dostaw maksymalny orientacyjny czas realizacji zamówień to 24h przy zamówieniach typowych. Wszystkie zamówienia nietypowe realizowane są w wydłużonym terminie za porozumieniem stron. Jednocześnie INTER PARTS ma prawo wydłużenia czasu realizacji zamówień w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych. Wydłużenie czasu realizacji dostawy nie rości żadnych praw do kompensacji strat poniesionych z tego tytułu


TRANSPORT

Jeśli nie jest to inaczej umówione transport organizuje INTER PARTS, a kupujący zgadza się na dostawę poprzez firmę kurierską, z która INTER PARTS ma podpisaną umowę.


NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z DOKUMENTEM WYDANIA

W terminalu istnieje możliwość zgłaszania rozbieżności w dostawach, zgłoszenia w takim przypadku wysyłane są drogą elektroniczną. 

INSTRUKCJA ZGŁASZANIA NIEZGODNOŚCI W DOSTAWIE

1. Po zalogowaniu się do terminala wybieramy zakładkę DOKUMENTY, następnie FAKTURY.

2. Odnajdujemy fakturę, w której wystąpiła niezgodność. Na zaznaczonej fakturze naciskamy strzałkę w prawo. Z wyświetlonego ekranu wybieramy opcję ZGŁOSZENIE ROZBIEŻNOŚCI potwierdzając klawiszem ENTER.

3. Z wyświetlonej faktury odnajdujemy pozycję, w której wystąpiła niezgodność. Po naciśnięciu klawisza ENTER przechodzimy do edycji.

4. Po wyświetleniu ekranu wybieramy jedną z opcji ILOŚĆ BRAKUJĄCA LUB ILOŚĆ USZKODZONA. Klawiszem ENTER przechodzimy do edycji i wpisujemy brakującą lub uszkodzoną ilość. Potwierdzamy klawiszem ENTER.

5. Po wskazaniu niezgodności można zaproponować jakiego rozwiązania oczekuje klient wybierając opcję DECYZJA. Edytujemy pole w taki sam sposób jak w punkcie 4, wybieramy ZAPISZ i potwierdzamy klawiszem ENTER.

6. Po opisaniu wszystkich pozycji, w których pojawiła się niezgodność postępując zgodnie z punktami 4 i 5, wciskamy klawisz F4 aby wysłać informację do centrali INTER PARTS w celu weryfikacji dostawy.

7. Po wyświetleniu okna wybieramy opcję WYŚLIJ i potwierdzamy klawiszem ENTER Informacja została wysłana.

8. W przypadku kiedy otrzymano inny towar niż zamawiano, należy zgłosić brak towaru zgodnie z fakturą i przed wysłaniem wiadomości wybrać opcję TREŚĆ WIADOMOSCI. Po naciśnięciu klawisza ENTER przechodzimy do edycji i na końcu wiadomości należy dopisać jaki towar otrzymaliśmy. Aby wrócić do poprzedniego ekrany należy wcisnąć klawisz ESCAPE i potwierdzić zmiany. Dalej postępujemy zgodnie z punktem 7.


PŁATNOŚCI

Płatności ustalane są indywidualnie z klientem poprzez naszych przedstawicieli handlowych.


PRAWO WŁASNOŚCI

W przypadkach odroczenia terminów płatności, do momentu całkowitej zapłaty za towar, pozostaje on własnością firmy INTER PARTS, nawet wówczas, jeśli został on zespolony lub poddany obróbce sam lub łącznie z innymi towarami należącymi do klienta.


ZWROTY I REKLAMACJE

W celu usprawnienia i lepszej weryfikacji zwracanego towaru, INTER PARTS zwraca się do Państwa z prośbą, aby od dnia 01.05.2016 każda paczka przygotowana do odbioru przez kierowcę Inter Parts posiadała wypełnioną etykietę (wzór w dalszej części pisma). Towar zwracany w paczkach powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem, a etykieta zwrotu/reklamacji przytwierdzona do kartonu w taki sposób, aby nie było możliwe przypadkowe oderwanie jej w trakcie transportu.

Wprowadzanie zwrotów w terminalu usprawni weryfikację paczek zwracanych do Inter Parts,  zwroty w terminalu powinny być zakładane w taki sposób, aby towar znajdujący się w jednym kartonie oznaczony był jednym numerem paczki. Towar gabarytowy np. tłumiki, tarcze hamulcowe, rdzenie oraz reklamacje powinny być przesyłane jako osobne paczki  i do każdej paczki winien być przypisany osobny numer zwrotu/reklamacji  W tym celu udostępniliśmy Państwu w terminalu Inter Parts  możliwość wydruku etykiety, która zawiera niezbędne dane odnośnie zwrotów i reklamacji i taką etykietę  należy przytwierdzić do zwracanej paczki..

Wydruk etykiety jest możliwy tylko przy generowaniu numeru zwrotu/reklamacji. Poniżej przedstawiamy Państwu opis procedury zakładania zwrotu/reklamacji:

W sytuacji Kontrahenta, który ma zainstalowaną i skonfigurowaną drukarkę z terminalem Inter Parts wydruk będzie realizowany bezpośrednio z terminala na drukarkę W przypadku braku zainstalowanej drukarki dostępna jest inna możliwość i należy postępować w sposób następujący:

 W terminalu w opcji USTAWIENIA → DRUKARKA zmienić na PDF. Po zmianie ustawień etykieta w pliku PDF  będzie wysyłana na wskazany adres email. Etykietę należy wydrukować i przytwierdzić do wysyłanej paczki.

Wprowadzanie zwrotu w terminalu zamówieniowym:

 • wybieramy opcję DOKUMENTY
 • klawiszem END zakładamy nowy zwrot
 • wybieramy magazyn, z którego został zakupiony towar i potwierdzamy klawiszem ENTER
 • wybieramy towar, który chcemy zwrócić
 • wprowadzamy ilość zwracanego towaru
 • potwierdzamy klawiszem ENTER
 • w zależności od towaru w paczce, klawiszem STRZAŁKA W LEWO zaznaczamy pozycję, dla których będziemy generować numer zwrotu
 • po naciśnięciu klawisza STRZAŁKA W PRAWO pojawi się menu, którym wybieramy opcję  GENERUJ NUMER ZWROTU
 • po wygenerowaniu numeru pojawi się komunikat z pytaniem o wydruk, wybieramy TAK
 • w zależności od ustawień etykieta wydrukuje się na drukarce lub pojawi się okno z adresem email do wydruku etykiety w pliku PDF.

 

Kontrahenci, którzy nie mają możliwości wprowadzenia zwrotu w terminalu podczas wypełniania etykiety zwrotu/reklamacji, które dostępne są na stronie internetowej www.interparts.pl w polu z numerem zwrotu wpisują „brak numeru zwrotu”. Do paczki należy dołączyć listę zwracanego towaru według dołączonego wzoru.

Szanowni Państwo, w przypadku kiedy przygotowane paczki nie będą posiadały etykiety, kierowcy Inter Parts nie będą mieli prawa odbierać tak zwracanego towaru.

W związku z procedurą obowiązującą przy zwrotach rdzeni, polegającą na wysyłce  każdorazowo do producenta,  zwracane rdzenie należy wysyłać w oryginalnych opakowaniach. Jeżeli rdzeń zostanie wysłany w innym opakowaniu niż oryginalne zostanie odesłany z decyzją odmowną.

Informujemy także, że zwrotowi podlegają jedynie produkty pełnowartościowe w oryginalnym opakowaniu i nie noszące znamion montażu oraz bez uszkodzeń.

Zwrotom nie podlegają  produkty, które:

 1. noszą ślady montażu,
 2. są produktami elektrycznymi, elektronicznymi
 3. są niekompletne, dotyczy to także produktów sprzedawanych w kompletach np. tarcze hamulcowe,
 4. mają zniszczone opakowanie,
 5. są płynami, olejami, kosmetykami samochodowymi,
 6. wartość jednostkowa zwracanych produktów wynosi mniej niż 10 zł netto,
 7.  nie są w stałej ofercie IP, towar zamówiony na prośbę Klienta

Inter Parts zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu produktów w ciągu 14 dni od daty zakupu. Po upływie tego terminu Inter Parts odmówi przyjęcia zwrotu. W przypadku zwrotu butli do czynnika R134 termin wydłużony jest do 3 miesięcy od daty zakupu

Prosimy także o kierowanie wszelkich pytań oraz zgłoszeń w formie elektronicznej na podane poniżej adresy e-mail.

Zwroty towarów od klientów:

Rafał Kolek
Robert Duda
tel. 662 204 954
      89 524 92 26
e mail: zwroty@interparts.pl

Reklamacje:

Dawid Sztandera
Marek Tobiasz
Piotr Oprzędek
tel. 664 420 826
      89 524 92 23
 e mail: reklamacje@interparts.pl

Rozbieżności w dostawach:

Adam Obrębski
tel. 728 942 801
      89 524 92 25
email: rozbieznoscidostaw@interparts.pl

 

Pliki do pobrania:

PROTOKÓŁ ZWROTU TOWARU

PROTOKÓŁ NIEZGODNOŚCI W  DOSTAWIE

DOKUMENT ZWROTU/REKLAMACJI


Liczymy na owocną współpracę

Dział Handlowy INTER PARTS

Banner newsletter

Nowy terminal zakupowy

Banner szkolenia online

Banner narzędzie.interparts.pl

Kontakt z naszym handlowcem

Piotr KamińskiKoordynator ds. rozwoju rynku (woj. mazowieckie)

606 672 140

Leszek Suchodolski(woj. mazowieckie)

660 420 612

Jacek Czerniejewski(woj. zachodniopomorskie)

538 818 344

Firma Inter Parts jest Beneficjentem środków z Unii Europejskiej w ramach programu Narodowa Strategia Spójności